top of page
pexels-balazs-bezeczky-5743994.jpg

Croeso

AMDANOM NI

Yma yn DPA Law rydym wedi bod yn darparu cyngor cyfreithiol proffesiynol a chefnogol i gleientiaid preifat a masnachol ers 110 mlynedd. Rydym yn cynnig cyngor cyfreithiol o’r safon uchaf ac rydym yn ymfalchïo ym mhopeth a wnawn. 

Rydym yn cynnig profiad unigryw a di-dor ac yn teilwra popeth i anghenion ein cleient, mae hyn yn cynnwys cyfathrebu â’n cleientiaid yn Gymraeg os dymunant.  Mae croeso i chi gysylltu ag unrhyw aelod o'r tîm sy'n siarad Cymraeg isod i drafod eich mater a gweld sut y gallwn ni helpu.
 

CENHADAETH

Cenhadaeth DPA Law bob amser fu darparu'r safon uchaf o ymarfer cyfreithiol, tra'n cynnal gwerthoedd craidd ein busnes bob amser.

Rydym yn ei hystyried yn fraint i arwain ein cleientiaid ar gyfer y canlyniad gorau posibl.

Bydd ein hymrwymiad bob amser yn aros yr un fath gyda buddiannau gorau ein cleient yn ganolog.
 

GWELEDIGAETH

Bod yn brif ddarparwr Ymarfer Cyfreithiol yng Nghymru

DPA Law Owners - Kathryn Davonald-Davies & Rachel Hughes.png

GWERTHOEDD CRAIDD BUSNES

RHAGORIAETH

Credwn y bydd ymdrechu am ragoriaeth bob amser yn gwthio'r gwerth a'r ymrwymiad i'n cleientiaid ymlaen

GWAITH TÎM

Credwn fod gwaith tîm yn grymuso ein cryfderau unigol

PARCH

Credwn y bydd parch at ein gilydd yn ein harwain yn ein holl benderfyniadau

UNIONDEB

Credwn fod uniondeb wrth galon ein gweithredoedd unigol a busnes

GWYBODAETH

Rydym yn arbenigwyr yn ein meysydd

Ein tîm Cymreig

Cysylltwch â ni

Caerdydd

02920 091 092

Llanelli

01554 749 144

Rhydaman

01269 500 591

bottom of page